Λαπαροσκοπική Σπληνεκτομή

Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή

Ο σπλήνας είναι ένα όργανο της περιτοναϊκής κοιλότητας που βρίσκεται στην αριστερή άνω κοιλία. Ο σπλήνας είναι ενδοκοιλιακό όργανο εξαιρετικής σημασίας για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του αιμοποιητικού και ανοσολογικού συστήματος και εμπλέκεται σε όλες σχεδόν τις παθολογικές καταστάσεις των συστημάτων αυτών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αποτελεί το πιο εύθρυπτο και ευαίσθητο στις κακώσεις ενδοκοιλιακό όργανο με αποτέλεσμα να είναι πολύ συχνό αίτιο ενδοκοιλιακής αιμορραγίας μετά από κάκωση στην κοιλία (πχ πτώση, τροχαίο ατύχημα κτλ).

Οι κυριότερες ενδείξεις για αφαίρεση του σπλήνα – σπληνεκτομή, είναι διάφορες αιματολογικές παθολογικές καταστάσεις με κυριότερες τις ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα, την οικογενή σφαιροκυττάρωση και την αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.

Η σπληνεκτομή γίνεται εδώ και δύο δεκαετίες και λαπαροσκοπικά με μεγάλη ασφάλεια. Ο κυριότερος περιοριστικός παράγοντας για την εκτέλεση της σπληνεκτομής λαπαροσκοπικά είναι το μέγεθος του παθολογικού σπλήνα. Έτσι σπλήνα με μέγεθος πάνω από 20εκ δυσχεραίνει τη διενέργεια της λαπαροσκοπικής μεθόδου.