Περιεδρικό Συριγγίο Με Laser

Περιεδρικό συρίγγιο είναι η επικοινωνία μεταξύ του εντέρου (εσωτερικό στόμιο) και του δέρματος, η οποία συνήθως εκδηλώνεται με εκροή πύου από το εξωτερικό του στόμιο (δερματικό στόμιο).

Το περιεδρικό συρίγγιο είναι συνήθως το κατάλοιπο ενός ατελώς θεραπευθέντος περιεδρικού αποστήματος. Το περιεδρικό απόστημα δημιουργείται από απόφραξη και φλεγμονή του εκφορητικού πόρου των περιπρωκτικών αδένων. Οι αδένες αυτοί υπάρχουν στο τελικό τμήμα του παχέος εντέρου, στον πρωκτό και χρησιμεύουν για τη λίπανση του πρωκτικού σωλήνα. Όταν οι πόροι των αδένων αυτών φράξουν δημιουργούν φλεγμονή αρχικά και στη συνέχεια αποστηματική κοιλότητα γεμάτη πύον, το περιεδρικό απόστημα.

Το περιεδρικό απόστημα είτε ανοίγει, ‘σπάει’, αυτόματα στο δέρμα και παροχετεύεται το πύον ή το κάνει ο χειρουργός με μια απλή διάνοιξη. Η επικοινωνία όμως με το έντερο, το περιεδρικό συρίγγιο δηλαδή, παραμένει και χρειάζεται ειδική θεραπεία.

Βασικές αρχές της θεραπείας του περιεδρικού συριγγίου:

  • Χαρτογράφηση της πορείας του συριγγίου προεγχειρητικά συνήθως με τη βοήθεια εξειδικευμένης μαγνητικής τομογραφίας, η οποία και θα αναδείξει με ασφάλεια τη σχέση του συριγγίου με τους σφιγκτήρες.
  • Ανεύρεση του εξωτερικού δερματικού στομίου του συριγγίου, εντοπισμός της πορείας του συριγγώδους πόρου, εντοπισμός του εσωτερικού στομίου στον πρωκτό.
  • Καταστροφή του συριγγώδους πόρου με εφαρμογή laser μέσω ειδικής ίνας.

Θεραπεία περιεδρικού συριγγίου με χρήση laser

Βασική αρχή της θεραπείας του περιεδρικού συριγγίου είναι η ανεύρεση της πορείας του συριγγώδους πόρου και η καταστροφή του. Στην παλαιά ανοιχτή μέθοδο αφαιρούσαμε τον συριγγώδη πόρο γεγονός που δημιουργούσε ένα μεγάλο ανοιχτό τραύμα και επιπλέον ήταν εν δυνάμει επικίνδυνο για την ακεραιότητα των σφιγκτήρων και τη δημιουργία ακράτειας.

Με τη χρήση της ειδικής ίνας laser , γίνεται καταστροφή του επιθηλίου του συριγγώδους πόρου ξεκινώντας από το εσωτερικό του στόμιο στον πρωκτό, κατά μήκος όλης της πορείας του συριγγίου μέχρι και το εξωτερικό δερματικό στόμιο, χωρίς να επηρεάζονται οι σφιγκτήρες του πρωκτού.

Πλεονεκτήματα της χρήσης του laser

  • Η επέμβαση είναι εντελώς ανώδυνη και γίνεται με μέθη
  • Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο την ίδια ημέρα
  • Δεν χρειάζονται παυσίπονα μετά την επέμβαση ούτε και χορήγηση αντιβιωτικών
  • Δεν δημιουργούνται μεγάλες κοιλότητες ή ανοιχτά τραύματα
  • Δεν χρειάζονται επίπονες καθημερινές αλλαγές του τραύματος
  • Επιστρέφει στην εργασία του την επόμενη ημέρα
  • Δεν τραυματίζονται οι σφικτήρες του πρωκτού οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος ακράτειας