Πολύποδες Παχέος Εντέρου

Πολύποδες Παχέος Εντέρου

Πολύποδας του παχέος εντέρου ορίζεται κάθε μάζα ιστού που προβάλλει στον αυλό του.

Πως ταξινομούνται οι πολύποδες παχέος εντέρου;

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου ταξινομούνται κυρίως ανάλογα με τα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά. Κατά τον τρόπο αυτό διαχωρίζονται σε νεοπλασματικούς (καλοήθεις και κακοήθεις) και μη νεοπλασματικούς πολύποδες (υπερπλαστικοί, φλεγμονώδεις, αμαρτώματα).

Οι καλοήθεις νεοπλασματικοί πολύποδες, οι λεγόμενοι αδενωματώδεις πολύποδες, είναι αυτοί που απαντώνται συχνότερα και έχουν μελετηθεί εκτεταμένα λόγω του ότι θεωρούνται προκαρκινωματώδεις βλάβες, δηλαδή μπορεί να εξαλλαγούν σε καρκίνο.

Τι συμπτώματα προκαλούν οι πολύποδες παχέος εντέρου;

Οι περισσότεροι πολύποδες είναι ασυμπτωματικοί ή παρουσιάζουν μη ειδικά συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα. Η πλειονότητα ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων ή κατά την εκτίμηση συμπτωματολογίας που δεν σχετίζεται με τους πολύποδες αυτούς καθαυτούς.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Η κολονοσκόπηση είναι η διαγνωστική μέθοδος εκλογής σε ασθενή με υποψία (κλινική-εργαστηριακή) πολυπόδων παχέος εντέρου. Ταυτόχρονα με την κολονοσκόπηση γίνεται βιοψία.

Ποια η αντιμετώπισή τους;

Οι περισσότεροι πολύποδες μπορούν να αφαιρεθούν με το κολονοσκόπιο (ενδοσκοπική πολυποδεκτομή). Μεγάλοι ή πολλαπλοί πολύποδες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά συνήθως απαιτούν χειρουργική αφαίρεση.

Ο ειδικός γιατρός (γαστρεντερολόγος ή χειρουργός), ανάλογα με την περίπτωση, θα σας δώσει οδηγίες για την περαιτέρω παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ασθένειας.