Αποκατάσταση Ομφαλοκήλης

Αποκατάσταση Ομφαλοκήλης

Ομφαλοκήλη ονομάζουμε την προβολή ενός ενδοκοιλιακού σπλάχνου (συνήθως λίπους και σπανιότερα εντέρου) μέσα από ένα έλλειμμα του κοιλιακού τοιχώματος στην περιοχή του ομφαλού.

Η ομφαλοκήλη είναι μια πολύ συχνή κήλη του κοιλιακού τοιχώματος και παρουσιάζεται κυρίως σε γυναίκες και λιγότερο στους άνδρες. Επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνισή τους θεωρούνται η παχυσαρκία, η βαριά χειρωνακτική εργασία, η δυσκοιλιότητα και οι πολλαπλές εγκυμοσύνες στις γυναίκες που χαλαρώνουν το κοιλιακό τους τοίχωμα.

Και στις ομφαλοκήλες υπάρχει η πιθανότητα περίσφιξης ειδικότερα όταν το μέγεθός τους είναι μεγάλο και περιέχουν μεγάλη ποσότητα λίπους ή και έλικα λεπτού εντέρου και για το λόγο αυτό πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα μετά τη διάγνωσή τους.

Η αντιμετώπιση της ομφαλοκήλης είναι χειρουργική, αποκαθίσταται δηλαδή το έλλειμμα του κοιλιακού τοιχώματος με τη χρήση συνθετικού πλέγματος. Η αποκατάσταση αυτή γίνεται είτε με την κλασική ανοιχτή μέθοδο ή με την νεώτερη λαπαροσκοπική μέθοδο. Με την λαπαροσκοπική μέθοδο η αποκατάσταση γίνεται μέσα από την κοιλιακή κοιλότητα με τη βοήθεια ειδικής λαπαροσκοπικής κάμερας και λαπαροσκοπικών εργαλείων και χωρίς μεγάλη τομή στην περιοχή του ομφαλού.

Αποκατάσταση Ομφαλοκήλης

Η ομφαλοκήλη, επιπλέον, έχει σαν χαρακτηριστικό να εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπής σε σχέση με τις βουβωνοκήλες. Αυτό οφείλεται σε ανατομικές ιδιαιτερότητες της περιοχής του ομφαλού καθώς και στο γεγονός ότι αρκετές φορές συνυπάρχουν και άλλες μικρές κήλες λευκής γραμμής οι οποίες μπορεί να μη γίνονται αντιληπτές με την κλινική εξέταση.

Για αυτό και η λαπαροσκοπική μέθοδος αποκατάστασης της ομφαλοκήλης είναι πιο ασφαλής από την ανοιχτή. Με την λαπαροσκοπική μέθοδο μας δίνεται η δυνατότητα να ελέγξουμε όλο το κοιλιακό τοίχωμα από το εσωτερικό του και με αυτό τον τρόπο να ανακαλύψουμε πιθανές μικρές συνυπάρχουσες κήλες και να εκτιμήσουμε ακριβώς το εύρος της ομφαλοκήλης. Επίσης ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και το αισθητικό αποτέλεσμα άριστο.