Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι ένας τρόπος εφαρμογής της κλασικής “ανοιχτής” Χειρουργικής με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. Τα πλεονεκτήματά της όσον αφορά τόσο τον ίδιο τον ασθενή όσο και τον ίδιο το χειρουργό είναι τεράστια και έχουν πλέον γίνει αποδεκτά στη συνείδηση όλων.

Η εκπαίδευση στα χρόνια της ειδίκευσης τις περισσότερες φορές δεν είναι αρκετή και εξαρτάται κατά πολύ και από το Νοσοκομείο στο οποίο ασκείται. Από την άλλη δεν νοείται σήμερα Γενικός Χειρουργός να μην δύναται να ασκεί με άνεση αλλά και ασφάλεια το μεγαλύτερο μέρος των επεμβάσεων λαπαροσκοπικά.

Για τους παραπάνω λόγους, παρ’όλο που στα χρόνια της ειδίκευσής μου είχα την τύχη να έχω πολύ καλή εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική, συμπλήρωσα τις γνώσεις και επιδεξιότητες μου κάνοντας μετεκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική και Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική στο Νοσοκομείο Klementinenhaus-Krankenhaus, στο Αννόβερο της Γερμανίας υπό την επίβλεψη του Dr. A. Kuthe.