Λαπαροσκοπική Αντιμετώπιση Γυναικολογικών Παθήσεων

Εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων

Η λαπαροσκοπική χειρουργική βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή της στην αντιμετώπιση των γυναικολογικών παθήσεων και για το λόγο αυτό οι πρώτες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις αφορούσαν γυναικολογικές παθήσεις.

Οι λόγοι είναι πολλοί και σημαντικοί. Καταρχάς, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των γυναικών που θα υποβληθούν σε επέμβαση για γυναικολογικό πρόβλημα, από το πιο απλό ως το πιο σύνθετο ( από μια απλή διαγνωστική λαπαροσκόπηση έως και την αντιμετώπιση μιας κακοήθειας), ειδικά με τα αυξανόμενα προβλήματα υπογονιμότητας. Με τη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση το χειρουργικό τραύμα είναι ελάχιστο, η μεγέθυνση της κάμερας και η ποιότητα και ακρίβεια των λαπαροσκοπικών εργαλείων οδηγούν σε λεπτομερή, αναίμακτη και ασφαλή επίλυση των προβλημάτων με διασφάλιση της ακεραιότητας των ζωτικών οργάνων (σάλπιγγες, ωοθήκες, μήτρα) ενώ το ποσοστό των μετεγχειρητικών συμφύσεων είναι ανύπαρκτο. Και να μην ξεχνάμε το αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο είναι ασύγκριτα καλύτερο από τις ανοιχτές μεθόδους.

Η εξειδίκευσή μου στη λαπαροσκοπική χειρουργική με φέρνει πολύ συχνά στην αντιμετώπιση και επίλυση γυναικολογικών παθήσεων  με ή χωρίς τη συνεργασία συναδέλφων Γυναικολόγων. Η δραστηριότητα αυτή είναι μια πολύ συνειδητοποιημένη και άκρως ενδιαφέρουσα επιστημονικά επιλογή μου και στηρίζεται

  • στην εμπειρία περισσότερων από 1000 λαπαροσκοπικών γυναικολογικών επεμβάσεων καθώς και στη συμμετοχή μου σε πλήθος αναγνωρισμένων εξειδικευμένων courses του εξωτερικού (βλ. βιογραφικό)
  • στην ευρύτερη γνώση μου σε θέματα γυναικολογικών παθήσεων (κάτοχος των εξετάσεων MRCOG I, του Βασιλικού Κολλεγίου των Γυναικολόγων της Αγγλίας).