Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή

Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή

Τα επινεφρίδια είναι δύο ενδοκρινείς αδένες που βρίσκονται πάνω από τα νεφρά και είναι υπεύθυνα για την παραγωγή πολύ σημαντικών ορμονών για την ομοιοστασία του οργανισμού. Η σημασία της σωστής λειτουργίας τους είναι θεμελιώδης για την εύρρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Για αυτό και όταν τα επινεφρίδια προσβάλλονται από κάποια παθολογία αυτό έχει σαν συνέπεια την απορρύθμιση της λειτουργίας του.

Τα συνηθέστερα προβλήματα που αφορούν στο επινεφρίδια ανήκουν στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

  • Ανευρίσκεται ένας όγκος επινεφριδίων τυχαία σε κάποιον απεικονιστικό έλεγχο που έγινε για άλλον λόγο (πχ σε υπερηχογράφημα κοιλίας). Ο όγκος αυτός επειδή είναι τυχαίο εύρημα ονομάζεται incidentaloma. Σε αυτές τις περιπτώσεις αν ο όγκος είναι ανενεργός, δηλαδή δεν παράγει αυξημένο ποσό ορμονών και αν είναι μικρότερος από 3εκ, απλά παρακολουθείται ανά έτος με υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία. Εάν είναι ενεργός – παράγει, δηλαδή, αυξημένη ποσότητα ορμονών – ή είναι πάνω από 3 εκ. ή μεγαλώνει σε διαδοχικούς ελέγχους, τότε αφαιρείται.
  • Ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα από αυξημένη έκκριση επινεφριδικών ορμονών και σε απεικονιστικό έλεγχο ανευρίσκεται όγκος επινεφριδίων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται αφαίρεση του επινεφριδίου μετά του όγκου.

Η χειρουργική αφαίρεση των επινεφριδίων είναι δύσκολη λόγω της ανατομικής τους θέσης, η οποία είναι πολύ βαθειά μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα και κοντά σε μεγάλα αγγεία. Για το λόγο αυτό η λαπαροσκοπική αφαίρεσή τους πλεονεκτεί σημαντικά επί της παλαιότερης ανοιχτής χειρουργικής.

Με τη λαπαροσκοπική μέθοδο έχεις τη δυνατότητα να προσεγγίσεις με ασφάλεια και άνεση και το πιο δύσκολα ανατομικά σημεία της κοιλιάς και επιπλέον λόγω της μεγέθυνσης που σου προσφέρει η λαπαροσκοπική κάμερα μπορείς με ασφάλεια να χειρουργήσεις όγκους που βρίσκονται δίπλα σε μεγάλα αγγεία της κοιλιάς – όπως οι όγκοι των επινεφριδίων.