Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων

λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων

Λαπαροσκοπική χειρουργική

Εξειδίκευση στη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων

Το εύλογο ερώτημα είναι τι δουλειά έχει ένας γενικός χειρουργός με την αντιμετώπιση των γυναικολογικών παθήσεων; πως συνάδει με τα λεγόμενά μου για εξειδικευμένη αντιμετώπιση του ασθενούς και των παθήσεών του;

Η ανάμειξή μου όσον αφορά στις γυναικολογικές παθήσεις είναι πολύ συνειδητοποιημένη και σύμφωνη με τις αρχές μου που υπαγορεύουν την βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών. Η ανάμειξή μου, λοιπόν, δικαιολογείται από τα ακόλουθα:

  • την εμπειρία μου στην λαπαροσκοπική χειρουργική και την εκπαίδευσή μου ειδικότερα στην λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των γυναικολογικών παθήσεων σε αναγνωρισμένα courses του εξωτερικού (βλ. βιογραφικό)
  • στην ευρύτερη γνώση μου σε θέματα γυναικολογικών παθήσεων (κάτοχος των εξετάσεων MRCOG I, του Βασιλικού Κολλεγίου των Γυναικολόγων Αγγλίας).
  • Και το πιο σημαντικό από όλα, ποτέ δεν χειρουργώ ασθενή για γυναικολογική πάθηση χωρίς τη συμμετοχή γυναικολόγου υπεύθυνου για την ασθενή. Η συμμετοχή μου λοιπόν είναι επικουρική για την εκτέλεση της επέμβασης λαπαροσκοπικά.