Εξειδικεύσεις

Εισαγωγή

Το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής είναι πολύ ευρύ και περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό παθήσεων αλλά και επεμβάσεων.

Έως τη δεκαετία του 1990 υπήρχε η πρακτική να αντιμετωπίζεται όλο αυτό το φάσμα των παθήσεων από τον ίδιο Γενικό Χειρουργό που είχε συμπληρώσει την κλασική εκπαίδευσή του κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. Έκτοτε, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ, αρχικά στην Ευρώπη και στην Αμερική, και τα τελευταία χρόνια σταδιακά και στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η τεράστια τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των χειρουργικών εργαλείων και δη των λαπαροσκοπικών, καθώς και η πολύπλευρη ανάπτυξη των επιμέρους τμημάτων της Γενικής Χειρουργικής έκαναν την ταυτόγχρονη παρακολούθηση όλων αυτών των εξελίξεων από έναν χειρουργό πρακτικά αδύνατη! Με απλά λόγια, δεν μπορεί πλέον ένας χειρουργός να εκπαιδευθεί κατάλληλα και να ενημερωθεί επαρκώς για όλους τους τομείς σε σημείο που να μπορεί να προσφέρει στον καλύτερο – βέλτιστο βαθμό τις υπηρεσίες του στον ασθενή, το λεγόμενο optimal treatment.

Έχουμε λοιπόν περάσει στην εποχή της εξειδίκευσης. Καθένας λοιπόν από εμάς τους χειρουργούς θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το ειδικό αντικείμενο της Γενικής Χειρουργικής που ασχολείται και αυτό θα πρέπει να μπορεί να το αποδεικνύει με την κατάλληλη εξειδίκευση αλλά και τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Άρα η έννοια της πιστοποίησης γνώσης και δεξιοτήτων πέρασε για τα καλά και στον τομέα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Για τους παραπάνω λόγους δημιούργησα στην ιστοσελίδα μου ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που αναφέρεται στους τομείς εξειδίκευσής μου με παράθεση των αντίστοιχων εκπαιδεύσεων. Η εποχή του χειρουργού που ‘τα κάνει όλα’ έχει, ευτυχώς, περάσει.