Διαφραγματοκήλη και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Λαπαροσκοπική

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση αποτελεί ένα από τα συχνότερα προβλήματα του πεπτικού συστήματος. Είναι μια χρόνια, ιδιαιτέρως ενοχλητική, κατάσταση που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος του ενήλικου πληθυσμού και αλλοιώνει την καθημερινή ποιότητα διαβίωσης. Η δε διαφραγματοκήλη είναι μία ανατομική ανωμαλία του διαφράγματος και αποτελεί μία από τις αιτίες γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Τι είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση;

Ως γαστοοισοφαγική παλινδρόμηση ορίζεται η αντίστροφη και παθολογική ροή του περιεχομένου του στομάχου προς τον οισοφάγο ή και το φάρυγγα. Καθώς το περιεχόμενο του στομάχου είναι όξινο, αυτό δημιουργεί μια σειρά από παρενέργειες στον ασθενή τόσο άμεσες όσο και απώτερες.

Οι συχνότερες άμεσες παρενέργειες είναι το αίσθημα όξινης γεύσης, η καούρα, ο πνιγμός τη νύχτα και ο βήχας. Οι κυριότερες απώτερες είναι οι λοιμώξεις αναπνευστικού, η ανάπτυξη βρογχικού άσθματος και η μεταπλασία του βλεννογόνου του οισοφάγου (οισοφάγος Barrett) ή ανάπτυξη καρκίνου.

Τι είναι η διαφραγματοκήλη;

Φυσιολογικά ο οισοφάγος εισέρχεται από το θώρακα μέσα στην κοιλιά μέσω ενός μικρού χάσματος ανάμεσα στα σκέλη του διαφράγματος. Όταν αυτό το χάσμα είναι μεγαλύτερο τότε επιτρέπει τη μετατόπιση του κατώτερού οισοφάγου και τμήματος του στομάχου προς το θώρακα, με απότελεσμα την ανάπτυξη διαφραγματοκήλης και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Περισσότερα