Αντιμετώπιση κύστης κόκκυγος με laser

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή
25/09/2018
Πρωτοποριακές μέθοδοι αποκατάστασης μαστού
02/03/2019

Αντιμετώπιση κύστης κόκκυγος με laser

Τι είναι η κύστη κόκκυγος?

Η κύστη κόκκυγος είναι μια χρόνια φλεγμονή στην περιοχή του κόκκυγα. Πρόκειται για έναν κυστικό σχηματισμό, μια κυστική αλλοίωση, η οποία δημιουργείται συνήθως από μια διείσδυση τριχών κατά την διάρκεια της εφηβικής ηλικίας ή πιο σπάνια μπορεί να οφείλεται σε μια εκ γενετής κύστη, δηλαδή μια κύστη που φέρει ο ασθενής από την εμβρυική του ζωή.

Πόσο συνηθισμένη είναι;

Είναι μια πάθηση πολύ συνηθισμένη. Εμφανίζεται κυρίως σε άνδρες στην ηλικία από 15-25 χρονών. Θεωρούμε ότι το εύρος της εμφάνισής της είναι από την εφηβεία μέχρι τα 40.

Ποια τα συνήθη συμπτώματα της κύστης κόκκυγος;

Τα συμπτώματα της κύστης κόκκυγος εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δηλαδή εάν δεν είναι σε φλεγμονή τότε μιλάμε για κυστούλα, ο ασθενής ψηλαφά μια διόγκωση, ένα γρουμπαλάκι που λέει στην περιοχή του κόκκυγα. Τα πράγματα αλλάζουν πολύ όταν γίνει φλεγμονή. Όταν εμφανιστεί φλεγμονή, τότε μιλάμε για μια επώδυνη διόγκωση στην περιοχή του κόκκυγα, η οποία συνοδεύεται από ερυθρότητα στο γύρω δέρμα και πάρα πολύ έντονο πόνο.

Πώς αντιμετωπίζεται και πότε;

Η αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος εξαρτάται από τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έτσι, εάν η κύστη κόκκυγος είναι σε φλεγμονή έχουμε δηλαδή αυτήν την έντονη την επώδυνη διόγκωση, η θεραπεία συνίσταται στο να την ανοίξουμε, να κάνουμε μια διάνοιξη με τοπική αναισθησία. Να παροχετευτεί η συλλογή που έχει μέσα η κύστη κόκκυγος, το πύον δηλαδή που έχει μέσα και τότε να χορηγήσουμε μια αντιβιοτική αγωγή για 7 – 10 μέρες μέχρι η περιοχή να ηρεμήσει και να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο αντιμετώπισης. Εάν η κύστη κόκκυγος είναι σε μια χρόνια μορφή μη ενεργή χωρίς πύον, χωρίς απόστημα τότε μιλάμε για την αντιμετώπιση της κοιλότητας και των ενός ή περισσότερων συριγγίων που αυτή η κοιλότητα έχει.

Τι εννοούμε όταν λέμε αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος με laser;

Η αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος η παλαιά και κατεξοχήν αντιμετώπιση ήταν η αφαίρεση της κοιλότητας της κύστης κόκκυγος και των συριγγίων της με την ανοιχτή μέθοδο. Δηλαδή ουσιαστικά αφαιρούσαμε όλη αυτή την περιοχή και το υπερκείμενο δέρμα και αφήναμε την πληγή ανοιχτή για να επουλωθεί σε δεύτερο σκοπό. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε ο ασθενής να υπόκειται σε αρκετά επώδυνες καθημερινές αλλαγές για χρονικό διάστημα που πολλές φορές ξεπερνούσε και το μήνα. Ευτυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών έχουμε εφαρμόσει την τεχνολογία του laser και στην αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος. Συγκεκριμένα, μέσω μιας πολύ μικρής οπής, η οποία είναι από 2 -5 χιλιοστά καθαρίζουμε όλη την κοιλότητα της κύστης κόκκυγος και όλα τα συρίγγια που συνοδεύουν αυτήν από νεκρά κύτταρα ή από τρίχες που πολλές φορές έχουν μέσα και στη συνέχεια εφαρμόζουμε μια ειδική ίνα με ενέργεια laser, η οποία αυτή η ειδική ίνα όταν εφαρμόζεται τόσο στα συρίγγια όσο και στην ίδια την κοιλότητα της κύστης καταστρέφει τον εσωτερικό της, με αποτέλεσμα αυτά να συμπίπτουν και με την πάροδο του χρόνου σε χρονικό διάστημα εβδομάδων ή και μηνός, η κύστη αυτή υποστρέφει και εξαφανίζεται πλήρως.

Ποια τα πλεονεκτήματα της αντιμετώπισης της κύστης κόκκυγος με laser;

Τα πλεονεκτήματα της αντιμετώπισης της κύστης κόκκυγος με laser είναι πολλά και είναι σημαντικά. Κατ’ αρχάς η μέθοδος είναι ανώδυνη. Γίνεται με μέθη ή με τοπική αναισθησία. Και ο ασθενής εξέρχεται την ίδια μέρα μετά από μια ώρα την πάροδο του χειρουργείου. Δεύτερον, είναι αναίμακτη. Τρίτον, δεν χρειάζεται καθημερινές αλλαγές. Σας θυμίζω ότι στην κλασσική ανοιχτή μέθοδο χρειάζεται ο ασθενής να υποβληθεί σε καθημερινές αλλαγές για περίπου χρονικό διάστημα ενός μηνός. Και τέταρτον και πιο σημαντικό, ο ασθενής επιστρέφει στις φυσιολογικές δραστηριότητές του και στην δουλειά του το ίδιο απόγευμα. Και δεν χρειάζεται παρά μόνο μια αραιή παρακολούθηση από τον χειρουργό του για ένα χρονικό διάστημα 2 με 3 εβδομάδων.